banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Favara

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

690,85

1.178,57

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

994,49

1.246,07

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

349,27

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

17,96

39,26

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

49    

55,05

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,81

0,88

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

71.087,31

50.014,92

51.499,56

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

132    

4.911    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

9,85

6,86

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

20,45

14,50

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

69,70

156,02

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

42,42

38,14

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

1,06

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

1,89

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

4,60

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

10,93

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

5,25

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

8,55

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

945    

27.681    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

67,26

1.720,85

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

858,95

25.570,40

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

7,12

6,22

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

90,89

92,38

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

85,06

82,38

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

803,79

22.802,52

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

3,81

57,07

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

29,99

34,20

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

49,70

7,83

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

16,51

0,90

17,04

16,21