banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Emperador

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

474,71

795,21

978,97

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.184,17

822,76

1.023,34

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

289,70

407,55

296,41

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

32,45

36,84

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

49,20

49,52

49,82

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

4,22

0,81

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

22.211,52

59.651,24

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

41    

14.958    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

7,01

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

12,13

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

161,18

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

35,50

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

1,66

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

2,41

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

4,59

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

16,22

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

7,91

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

8,67

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3    

14.051    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

1,92

2.949,10

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

0    

10.338,20

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

64    

20,99

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

0    

73,58

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

0    

63,01

88,74

87,91