banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Daimús

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2018 (euros/habitant)

1.234,09

997,03

910,06

935,31

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.280,10

1.113,47

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

141,87

1.627,72

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

37,19

41,33

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

54,32

52,20

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,32

0,82

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

31.233,68

46.231,46

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

234    

10.687    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

7,26

4,79

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

17,52

14,02

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

39,32

41,69

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

35,90

38,13

44,79

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

315    

42.980    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

106,32

3.564,76

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

163,23

38.644,08

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

33,75

8,29

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

51,82

89,91

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

45,47

82,45

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

143,23

35.438,75

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

17,01

3,45

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

80,84

39,97

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

2,14

49,14

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

7,37

16,73

15,95