banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Chulilla

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.800,12

1.237,88

987,53

1.026,17

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

1.897,17

1.711,89

970,31

963,34

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

93,21

315,96

359,54

257,05

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

38,04

36,32

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

61,20

56,13

49,82

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,31

1,65

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

23.380,83

25.845,06

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

44    

1.029    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

<4

5,44

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

<4

11,37

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

<4

83,77

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

<4

24,30

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

 

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

 

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

 

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

 

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

 

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

 

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

6.178    

140.528    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

47,98

678,36

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

6.085,30

139.790,88

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,78

0,48

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,50

99,48

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

94,81

95,01

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

5.857,08

133.520,83

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

7,03

7,34

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

32,50

15,14

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

58,80

55,02

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1,67

22,49

17,04

16,21