banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Chiva

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

701,46

946,89

952,04

962,73

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.013,40

1.083,25

1.054,87

1.018,05

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

73,58

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

52,39

38,98

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

49,50

49,34

48,65

50,80

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,53

0,79

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

83.157,10

57.392,94

51.172,31

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

1.001    

2.494    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

8,39

9,82

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

12,49

13,67

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

37,76

38,73

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

41,36

37,45

44,79

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

1,80

1,32

1,73

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

2,90

2,09

2,73

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

4    

2,49

4,76

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

17,18

12,03

18,55

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

7,99

5,41

8,11

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

7,49

8,02

8,92

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

17.873    

81.737    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

770,31

2.877,02

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

16.234,11

78.079,79

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

4,31

3,52

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

90,83

95,53

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

88,27

90,55

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

15.776,43

74.016,08

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,10

4,50

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

35,56

20,96

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

50,48

65,70

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

8,86

8,84

17,04

16,21