banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Xirivella

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2021 (persones)

30.208    

359.890    

2.589.312    

5.058.138    

Variaciˇ Padrˇ - 2020/2021 (%)

0,04

0,15

-0,10

0,02

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2021 (%)

8,39

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2021 (%)

1,17

13,90

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2021 (%)

0,60

7,12

51,19

 
Densitat de poblaciˇ - 2021 (Hab./Km2)

5.865,63

2.013,48

239,62

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

432    

5.962    

83.944    

150.210    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2021)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,33

16,84

15,29

15,28

De 16 a 29 anys (%)

15,99

14,74

14,44

14,33

De 30 a 64 anys (%)

50,69

51,31

50,87

50,70

Majors de 64 anys (%)

17,99

17,11

19,40

19,69

═ndex de dependŔncia (%)

49,96

51,40

53,10

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

18.765    

243.805    

1.835.355    

3.348.878    

Extrangers (persones)

4.476    

35.444    

289.048    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

62,12

67,74

70,88

66,21

Extrangers (%)

14,82

9,85

11,16

14,86

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

29.865    

347.695    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

12,62

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

16,01

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

60,43

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

10,94

--

19,88

17,80