banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Casinos

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

997,79

933,26

969,20

981,55

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

805,29

1.020,06

1.025,88

1.006,60

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

282,83

199,62

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

28,28

41,06

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

51,46

52,58

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,70

0,63

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

52.371,77

70.219,69

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

212    

12.359    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

10,38

6,81

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

17,45

12,61

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

72,17

160,76

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

42,45

35,88

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

1,68

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

2,65

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

3,88

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

17,17

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

7,91

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

8,46

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

4.148    

82.337    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

75,85

8.643,49

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

4.088,59

71.426,81

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,83

10,50

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,57

86,75

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

90,95

82,44

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.772,46

67.879,50

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

9,10

7,15

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

57,95

43,34

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

31,34

35,90

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1,60

13,61

17,04

16,21