banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Canet d'En Berenguer

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.455,56

1.143,32

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.542,33

1.012,58

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

399,51

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

28,22

39,95

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

47,89

51,91

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,33

0,78

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

53.806,38

65.022,35

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

382    

4.970    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

7,07

4,87

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

9,42

11,29

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

37,43

38,63

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

46,07

41,49

44,79

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

1,05

1,05

1,73

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

2,36

2,01

2,73

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

5,76

3,30

4,76

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

16,23

13,02

18,55

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

10,73

6,80

8,11

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

9,95

8,47

8,92

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

384    

27.120    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

136,41

2.797,31

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

208,25

23.654,33

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

35,52

10,31

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

54,23

87,22

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

36,94

78,46

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

141,86

21.279,20

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

6,42

4,44

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

93,17

45,35

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

0,06

37,89

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,35

12,32

17,04

16,21