banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Calles

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.381,62

1.341,80

996,81

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

2.853,36

1.602,93

974,25

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

89,62

315,96

359,54

257,05

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

51,72

36,32

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

54,37

56,13

49,82

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

1,65

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

18.719,56

25.857,76

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

26    

1.029    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

<4

5,44

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

<4

11,37

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

<4

41,89

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

<4

24,30

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

 

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

 

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

 

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

 

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

 

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

 

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

6.454    

140.528    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

30,43

678,36

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

6.492,80

139.790,88

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,47

0,48

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

100,60

99,48

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

97,18

95,01

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

6.272,12

133.520,83

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,49

7,34

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

9,98

15,14

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

65,77

55,02

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

21,77

22,49

17,04

16,21