banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Bocairent

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

940,57

923,86

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.120,15

1.000,60

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

72,39

286,05

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

30,05

33,61

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

60,47

54,05

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,35

1,04

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

47.499,08

42.010,32

51.499,56

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

327    

6.566    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

17,43

13,49

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

13,76

11,44

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

68,81

134,85

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

38,23

35,33

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

0,91

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

1,20

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

4,36

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

8,86

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

3,79

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

5,13

9,55

9,07

Nombre d'empreses superior a la mitjana del seu estrat poblacional - 2013 (--)

-

     
 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

9.698    

72.222    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

164,88

2.432,88

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

9.592,66

69.461,72

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,70

3,37

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,91

96,18

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

95,75

89,50

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

9.285,94

64.640,54

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

11,77

11,73

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

8,45

33,61

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

64,25

47,51

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

15,52

7,15

17,04

16,21