banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Beniparrell

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

2.011    

755,88

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

2.091,07

793,20

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0,42

99,82

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

56,21

40,04

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

80,17

49,67

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

2,53

0,81

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

179.479,13

56.288,64

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

519    

10.951    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

27,94

10,28

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

7,51

10,66

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

44,51

42,74

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

20,04

36,26

44,79

42,34

Nombre d'empreses superior a la mitjana del seu estrat poblacional - 2016 (--)

-

     
 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

368    

16.619    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

133,26

2.314,82

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

196,71

13.847,67

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

36,21

13,93

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

53,45

83,32

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

45,29

72,35

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

166,67

12.024,53

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

27,14

33,29

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

70,17

55,76

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

2,70

10,78

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

0,11

16,73

15,95