banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Benimuslem

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

912,88

814,82

954,48

967,58

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.077,86

902,01

1.050,33

1.015,06

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

75,40

219,69

460,71

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

29,71

32,66

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

60,37

51,14

48,65

50,80

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

0,90

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

53.764,88

51.137,46

51.172,31

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

46    

12.852    

172.204    

344.556    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

417    

97.004    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

47,71

5.868,77

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

358,20

89.908,02

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

11,44

6,05

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

85,90

92,68

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

80,50

84,14

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

335,69

81.617,07

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,70

5,79

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

96,95

51,62

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

0,23

40,71

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,13

1,88

17,04

16,21