banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Benigànim

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

871,37

923,86

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

839,07

1.000,60

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

205,06

286,05

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

22,31

33,61

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

55,37

54,05

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,94

1,04

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

52.423,83

42.280,39

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

405    

6.590    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

9,63

13,44

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

12,59

11,50

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

47,65

37,16

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

30,12

31,29

44,79

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

-

0,94

1,73

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

-

1,40

2,73

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

3,95

4,28

4,76

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

8,15

8,89

18,55

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

4,94

3,52

8,11

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

10,62

4,69

8,92

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.344    

72.222    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

164,70

2.432,88

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.129,83

69.461,72

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

4,93

3,37

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

93,60

96,18

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

82,58

89,50

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.761,47

64.640,54

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

11,28

11,73

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

37,90

33,61

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

50,31

47,51

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,51

7,15

17,04

16,21