banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Benifaió

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

809,06

819,84

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

802,16

902,01

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

263,25

219,69

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

42,23

36    

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

56,06

52,44

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,92

0,80

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

54.879,09

50.049,55

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

739    

12.852    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

9,74

8,04

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

10,83

12,50

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

41,41

40,65

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

38,02

36,88

44,79

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

0,95

0,89

1,73

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

1,76

1,97

2,73

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

3,65

3,87

4,76

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

12,72

11,89

18,55

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

8,66

5,93

8,11

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

10,28

7,94

8,92

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.015    

97.004    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

174,68

5.868,77

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.795,11

89.908,02

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

8,67

6,05

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

89,09

92,68

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

76,22

84,14

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.535,86

81.617,07

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

20,54

5,79

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

76,28

51,62

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

3,07

40,71

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,11

1,88

17,04

16,21