banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Beneixida

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.091,51

819,84

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.389,53

902,01

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

1.735,21

219,69

460,71

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

31,84

32,66

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

59,88

52,44

49,43

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,65

0,90

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

71.819,28

50.049,55

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

56    

12.852    

172.204    

344.556    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

320    

97.004    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

28,86

5.868,77

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

258,34

89.908,02

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

9,02

6,05

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

80,73

92,68

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

69,61

84,14

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

222,76

81.617,07

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,01

5,79

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

91,14

51,62

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

3,76

40,71

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,09

1,88

17,04

16,21