banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Económico | Benavites

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2022 (euros/habitant)

775,30

988,03

1.059,76

1.097,59

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2021 (euros/habitant)

903,37

1.169,45

1.072,19

1.063,58

Deute Viu del municipi - 2021 (euros/habitant)

0    

289,41

340,89

240,88

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

31,34

38,11

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

59,77

52,31

49,82

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,61

0,94

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

37.409,79

60.882,90

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

36    

5.086    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

<4

4,82

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

<4

11,17

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

<4

78,92

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

<4

35,21

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,55

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

2,04

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

3,87

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

12,90

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

6,84

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

9,08

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

427    

27.120    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

9,03

2.797,31

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

411,34

23.654,33

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

2,11

10,31

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

96,33

87,22

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

81,82

78,46

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

349,37

21.279,20

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

10,42

4,44

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

88,84

45,35

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

0,74

37,89

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

12,21

16,73

15,95