banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Bèlgida

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2022 (euros/habitant)

972,76

1.094,12

1.059,76

1.097,59

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2021 (euros/habitant)

1.663,80

1.138,67

1.072,19

1.063,58

Deute Viu del municipi - 2021 (euros/habitant)

0    

260,63

340,89

240,88

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

31,61

33,51

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

58,10

55,18

49,82

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

4,12

1,15

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2022 (euros)

48.107,34

42.144,56

51.932,91

49.070    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

52    

6.614    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

<4

13,37

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

<4

11,07

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

<4

68,11

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

<4

34,94

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1    

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,10

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

4,29

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

9,01

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

4,02

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

5,61

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.726    

72.222    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

73,64

2.432,88

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.701,87

69.461,72

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

4,27

3,37

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,60

96,18

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

90,85

89,50

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.568    

64.640,54

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

10,39

11,73

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

60,68

33,61

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

28,84

47,51

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,09

7,15

17,04

16,21