banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Ayora

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.279,49

2.629,05

969,20

981,55

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.555,72

3.055,10

1.025,88

1.006,60

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

18,03

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

34,30

34,79

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

49,74

52,02

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,92

1,07

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

41.636,46

33.077,77

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

403    

583    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

11,17

7,72

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

18,61

12,86

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

70,22

111,84

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

44,17

34,65

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

 

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

2,48

1,72

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

 

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

7,69

5,32

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

4,47

3,09

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

9,18

6,35

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

44.658    

114.115    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

169,64

379,10

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

44.311,30

113.505,32

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,38

0,33

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,22

99,47

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

96,71

96,19

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

43.187,45

109.762,42

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

17,10

10,14

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

8,17

9,04

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

28,29

43,94

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

46,44

36,87

17,04

16,21