banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Aielo de Malferit

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

858,45

923,86

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

978,36

1.000,60

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

176,61

286,05

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

21,48

33,61

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

48,92

54,05

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,84

1,04

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

39.967,07

42.280,39

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

287    

6.590    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

16,72

13,44

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

19,51

11,50

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

32,06

37,16

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

31,71

31,29

44,79

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.674    

72.222    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

121,78

2.432,88

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.573,46

69.461,72

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

4,55

3,37

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

96,24

96,18

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

90,21

89,50

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.412,21

64.640,54

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

7,16

11,73

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

34,28

33,61

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

56,83

47,51

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1,73

7,15

17,04

16,21