banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Almāssera

Dades estadístiques - Demografia


Poblaciķ
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padrķ - 2020 (persones)

7.438    

231.276    

2.591.875    

5.057.353    

Variaciķ Padrķ - 2019/2020 (%)

1,21

1,25

1,04

1,07

Poblaciķ respecte de la comarca - 2020 (%)

3,22

     
Poblaciķ respecte de la província - 2020 (%)

0,29

8,92

   
Poblaciķ respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,15

4,57

51,25

 
Densitat de poblaciķ - 2020 (Hab./Km2)

2.714,60

1.645,98

239,85

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

113    

3.325    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la poblaciķ (Padrķ 2020)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16,62

16,55

15,60

15,58

De 16 a 29 anys (%)

12,72

14,21

14,33

14,27

De 30 a 64 anys (%)

53,05

51,88

50,95

50,74

Majors de 64 anys (%)

17,61

17,36

19,12

19,41

Índex de dependčncia (%)

52,04

51,32

53,17

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

5.675    

168.173    

1.838.063    

3.349.756    

Extrangers (persones)

415    

20.991    

288.521    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

76,30

72,72

70,92

66,24

Extrangers (%)

5,58

9,08

11,13

14,87

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

7.295    

223.090    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80