banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Almāssera

Dades estadístiques - Demografia


Poblaciķ
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padrķ - 2019 (persones)

7.349    

228.424    

2.565.124    

5.003.769    

Variaciķ Padrķ - 2018/2019 (%)

0,74

0,84

0,67

0,81

Poblaciķ respecte de la comarca - 2019 (%)

3,22

     
Poblaciķ respecte de la província - 2019 (%)

0,29

8,90

   
Poblaciķ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,15

8,90

51,26

 
Densitat de poblaciķ - 2019 (Hab./Km2)

2.682,12

1.625,68

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

113    

3.325    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la poblaciķ (Padrķ 2018)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

17,05

17,14

16    

15,97

De 16 a 29 anys (%)

12,42

13,71

14,01

14,05

De 30 a 64 anys (%)

53,68

52,30

51,24

50,91

Majors de 64 anys (%)

16,85

16,85

18,75

19,07

Índex de dependčncia (%)

51,29

51,51

53,25

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

5.625    

167.678    

1.837.207    

3.345.174    

Extrangers (persones)

326    

17.108    

246.676    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

77,11

74,03

72,10

67,39

Extrangers (%)

4,47

7,55

9,68

13,40

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

7.295    

223.090    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80