banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Almāssera

Dades estadístiques - Demografia


Poblaciķ
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padrķ - 2019 (persones)

7.349    

228.424    

2.565.124    

5.003.769    

Variaciķ Padrķ - 2018/2019 (%)

0,74

0,84

0,67

0,81

Poblaciķ respecte de la comarca - 2019 (%)

3,22

     
Poblaciķ respecte de la província - 2019 (%)

0,29

8,90

   
Poblaciķ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,15

4,57

51,26

 
Densitat de poblaciķ - 2019 (Hab./Km2)

2.682,12

1.625,68

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

113    

3.325    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la poblaciķ (Padrķ 2019)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16,75

16,93

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

12,75

13,88

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

53,29

52,09

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

17,21

17,10

18,95

19,26

Índex de dependčncia (%)

51,43

51,60

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

5.633    

167.863    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

371    

18.761    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

76,65

73,49

71,63

66,89

Extrangers (%)

5,05

8,21

10,29

14,06

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

7.295    

223.090    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80