banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Alfara de la Baronia

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

940,36

1.143,32

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.778,04

1.012,58

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

496,61

399,51

460,71

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

35,56

38,11

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

52,88

51,91

49,43

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

4,13

0,94

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

28.255,68

65.022,35

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

28    

4.970    

172.204    

344.556    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.171    

27.120    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

54,90

2.797,31

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.100,75

23.654,33

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

4,69

10,31

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

94    

87,22

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

88,09

78,46

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.031,49

21.279,20

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,23

4,44

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

45,77

45,35

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

43,54

37,89

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

8,46

12,32

17,04

16,21