banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Alzira

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

44.352    

220.366    

2.565.124    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

-0,09

0,24

0,67

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

20,13

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

1,73

8,59

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,89

4,40

51,26

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

401,67

227,17

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

1.251    

5.653    

78.653    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16,22

16,26

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

14,97

14,28

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

50,60

50,73

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

18,21

18,73

18,95

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

52,51

53,81

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

34.482    

179.064    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

4.398    

19.914    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

77,75

81,26

71,63

66,89

Extrangers (%)

9,92

9,04

10,29

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

44.550    

222.500    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

11,82

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

15,92

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

56,77

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

15,49

--

19,88

17,80