banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Alcāsser

Dades estadístiques - Demografia


Poblaciķ
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padrķ - 2020 (persones)

10.196    

180.943    

2.591.875    

5.057.353    

Variaciķ Padrķ - 2019/2020 (%)

1,56

1,59

1,04

1,07

Poblaciķ respecte de la comarca - 2020 (%)

5,63

     
Poblaciķ respecte de la província - 2020 (%)

0,39

6,98

   
Poblaciķ respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,20

3,58

51,25

 
Densitat de poblaciķ - 2020 (Hab./Km2)

1.131,63

1.088,77

239,85

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

179    

2.603    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la poblaciķ (Padrķ 2020)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

17,81

17,33

15,60

15,58

De 16 a 29 anys (%)

13,29

13,45

14,33

14,27

De 30 a 64 anys (%)

52,95

52,50

50,95

50,74

Majors de 64 anys (%)

15,95

16,72

19,12

19,41

Índex de dependčncia (%)

50,96

51,63

53,17

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

8.083    

129.876    

1.838.063    

3.349.756    

Extrangers (persones)

914    

15.443    

288.521    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

79,28

71,78

70,92

66,24

Extrangers (%)

8,96

8,53

11,13

14,87

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

9.460    

172.665    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80