banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Alcāsser

Dades estadístiques - Demografia


Poblaciķ
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padrķ - 2019 (persones)

10.039    

178.118    

2.565.124    

5.003.769    

Variaciķ Padrķ - 2018/2019 (%)

1,32

1,35

0,67

0,81

Poblaciķ respecte de la comarca - 2019 (%)

5,64

     
Poblaciķ respecte de la província - 2019 (%)

0,39

6,94

   
Poblaciķ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,20

6,94

51,26

 
Densitat de poblaciķ - 2019 (Hab./Km2)

1.114,21

1.071,77

237,38

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

179    

2.603    

78.653    

139.862    

 
Característiques de la poblaciķ (Padrķ 2018)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

17,87

17,80

16    

15,97

De 16 a 29 anys (%)

13,66

13,07

14,01

14,05

De 30 a 64 anys (%)

52,93

52,71

51,24

50,91

Majors de 64 anys (%)

15,54

16,42

18,75

19,07

Índex de dependčncia (%)

50,19

52,02

53,25

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

7.991    

128.459    

1.837.207    

3.345.174    

Extrangers (persones)

789    

12.070    

246.676    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

80,65

73,09

72,10

67,39

Extrangers (%)

7,96

6,87

9,68

13,40

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

9.460    

172.665    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80