banc de dades municipal

Dades estadístiques | Vivenda | Albalat dels Tarongers

Dades estadístiques - Vivenda


Transaccions immobiliàries
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total Vivendes - 2017 (núm.)

35    

1.559    

30.814    

79.132    

Vivenda nova - 2017 (núm.)

0    

67    

1.710    

7.458    

Vivenda de segona ma - 2017 (núm.)

35    

1.492    

29.104    

71.674    

 
Edificació de nova planta
    Municipi Comarca Província Comunitat
Vivendes - 2018 (núm.)

0    

37    

1.559    

8.873    

 
Cens de Vivendes
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total de vivendes familiars - 2011 (núm.)

1.865    

63.618    

1.452.545    

3.147.062    

Vivendes principals - 2011 (núm.)

479    

37.240    

1.014.658    

1.986.896    

Vivendes secundàries - 2001 (núm.)

887    

12.269    

199.815    

564.086    

Vivendes buides - 2001 (núm.)

124    

8.681    

208.064    

444.823    

Total vivendes col.lectives - 2001 (núm.)

0    

0    

15    

48