banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Albaida

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2022 (euros/habitant)

1.000,44

1.094,12

1.059,76

1.097,59

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2021 (euros/habitant)

1.565,19

1.138,67

1.072,19

1.063,58

Deute Viu del municipi - 2021 (euros/habitant)

1.461,58

260,63

340,89

240,88

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

28,76

33,61

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,78

55,18

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,14

1,04

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2022 (euros)

43.512,86

42.144,56

51.932,91

49.070    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

546    

6.614    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

18,32

13,37

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

5,68

11,07

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

76,01

68,11

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

38,28

34,94

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1    

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,10

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

5,86

4,29

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

12,82

9,01

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

5,86

4,02

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

8,42

5,61

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.541    

72.222    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

213,96

2.432,88

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.268,36

69.461,72

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

6,04

3,37

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

92,30

96,18

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

85,25

89,50

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.018,85

64.640,54

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

16,94

11,73

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

47,55

33,61

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

29,41

47,51

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

6,10

7,15

17,04

16,21