banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | AlaquÓs

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2020 (persones)

29.711    

359.337    

2.591.875    

5.057.353    

Variaciˇ Padrˇ - 2019/2020 (%)

0,51

1,41

1,04

1,07

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2020 (%)

8,27

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2020 (%)

1,15

13,86

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,59

7,11

51,25

 
Densitat de poblaciˇ - 2020 (Hab./Km2)

7.618,21

2.010,39

239,85

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

323    

5.449    

78.653    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16,44

17,47

15,85

15,81

De 16 a 29 anys (%)

13,98

14,34

14,14

14,12

De 30 a 64 anys (%)

50,99

51,64

51,06

50,81

Majors de 64 anys (%)

18,59

16,55

18,95

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

53,92

51,56

53,38

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

20.073    

242.452    

1.837.481    

3.347.243    

Extrangers (persones)

1.587    

30.713    

263.848    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

67,90

68,42

71,63

66,89

Extrangers (%)

5,37

8,67

10,29

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

30.145    

347.695    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

14,07

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

18,33

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

56,50

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

11,09

--

19,88

17,80