banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Alaquàs

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

754,57

809,21

978,97

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.447,10

896,70

1.023,34

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

950,83

338,50

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

39,77

41,35

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

49,83

48,84

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,70

0,65

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

53.025,55

62.599,18

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

1.810    

22.396    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

13,48

8,35

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

11,33

11,35

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

75,19

160,62

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

42,15

39,63

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,05

1,86

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

2,32

2,56

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

5,30

5,18

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

10,72

14,97

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

4,20

6,47

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

9,45

9,63

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

390    

17.874    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

160,87

4.146,25

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

134,53

12.620,31

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

41,25

23,20

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

34,49

70,61

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

24,82

53,23

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

96,78

9.513,69

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

51,66

18,94

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

47,36

60,10

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

0,97

17,26

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

1,95

16,73

15,95