banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Ademuz

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

767,04

1.422,28

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.583,22

2.212,03

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

646,19

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

39,43

39,43

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

50,96

234,63

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

3,18

3,18

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

9.858,69

13.905,87

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

72    

167    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

6,94

2,99

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

25    

10,78

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

47,22

20,36

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

20,83

8,98

44,79

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

10.042    

37.022    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

33,62

110,83

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

9.951,53

36.832,73

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,33

0,30

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,10

99,49

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

95,07

96,64

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

9.546,69

35.779,43

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

7,06

6,67

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

20,86

10,81

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

42,61

61,79

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

29,47

20,73

17,04

16,21