banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | San Isidro

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

825,41

938,72

950,11

984,70

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

905,47

958,45

919,09

969,25

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

0    

190,58

134,05

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

14,89

31,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

59,52

62,10

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,52

0,67

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

51.004,93

44.441,37

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

174    

25.911    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

15,52

5,41

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

17,24

17,22

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

67,24

154,43

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

41,95

37,46

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,03

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,57

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

8,29

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

13,52

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

4,67

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

7,81

8,61

9,39

Nombre d'empreses superior a la mitjana del seu estrat poblacional - 2016 (--)

-

     
 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.169    

95.723    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

123,60

9.916,87

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.073,60

81.401,26

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

10,57

10,36

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

91,84

85,04

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

45,50

73,20

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

531,91

70.069,89

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

57,80

23,91

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

40,09

45,77

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

2,11

26,27

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

3,98

11,90

15,95