banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | San Isidro

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

898,01

952,63

946,21

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.441,90

878,97

934,16

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

79,09

260,10

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

14,89

31,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

58,15

60,61

54,31

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,52

0,67

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

45.481,61

44.195,13

46.162,96

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

169    

22.871    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

14,79

5,66

7,44

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

13,61

16,75

13,30

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

48,52

40,72

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

23,08

36,74

39,84

42,34

Nombre d'empreses superior a la mitjana del seu estrat poblacional - 2016 (--)

-

     
 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.169    

95.723    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

123,60

9.916,87

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.073,60

81.401,26

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

10,57

10,36

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

91,84

85,04

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

45,50

73,20

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

531,91

70.069,89

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

57,80

23,91

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

40,09

45,77

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

2,11

26,27

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

3,98

11,90

15,95