banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Torrevieja

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.082,76

953,22

960,96

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

978,31

969,89

931,28

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

241,50

213,38

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

32,81

31,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

60,51

62,10

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,54

0,67

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

52.589,70

44.441,37

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

6.131    

25.403    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

2,17

5,65

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

17,16

17,31

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

80,67

153,73

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

36,05

38,18

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,19

1,02

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

1,53

1,63

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

11,58

8,17

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

16,18

13,12

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

4,71

4,56

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

9,43

7,33

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

7.144    

95.723    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

1.507,39

9.916,87

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

4.834,10

81.401,26

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

21,10

10,36

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

67,67

85,04

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

16,47

73,20

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.176,46

70.069,89

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

40,40

23,91

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

36,69

45,77

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

21,91

26,27

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1    

4,05

12,08

16,21