banc de dades municipal

Dades estadístiques | Vivenda | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas

Dades estadístiques - Vivenda


Transaccions immobiliàries
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total Vivendes - 2017 (núm.)

7    

8.077    

40.122    

79.132    

Vivenda nova - 2017 (núm.)

0    

841    

5.007    

7.458    

Vivenda de segona ma - 2017 (núm.)

7    

7.236    

35.115    

71.674    

Preu Bàsic Nacional - 2009/2012 (euros/m2)

758    

758    

758    

758    

Preu màxim VP Règim General - 2009/2012 (euros/m2)

1.212,80

1.697,92

1.697,92

1.819,20

Preu màxim VP Règim Concertat - 2009/2012 (euros/m2)

1.364,40

2.183,04

2.183,04

2.319,48

Preu màxim VP Règim especial - 2009/2012 (euros/m2)

1.137    

1.591,80

1.591,80

1.705,50

Preu màxim Vivenda usada - 2009/2012 (euros/m2)

1.212,80

2.183,04

2.183,04

2.304,32

 
Edificació de nova planta
    Municipi Comarca Província Comunitat
Vivendes - 2011 (núm.)

0    

335    

1.763    

3.667    

 
Cens de Vivendes
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total de vivendes familiars - 2011 (núm.)

774    

273.216    

1.274.096    

3.147.062    

Vivendes principals - 2011 (núm.)

317    

188.271    

738.367    

1.986.896    

Vivendes secundàries - 2001 (núm.)

139    

45.393    

281.785    

564.086    

Vivendes buides - 2001 (núm.)

51    

27.964    

174.713    

444.823    

Total vivendes col.lectives - 2001 (núm.)

0    

7    

32    

48