banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Tibi

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

1.614    

109.193    

1.858.683    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

3,20

0,34

1,08

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

1,48

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

0,09

5,87

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,03

5,87

37,15

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

22,93

202,34

319,55

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

69    

1.967    

48.844    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2018)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

12,21

15,33

15,86

15,97

De 16 a 29 anys (%)

12,72

14,43

14,18

14,05

De 30 a 64 anys (%)

51,34

50,22

50,42

50,91

Majors de 64 anys (%)

23,72

20,02

19,54

19,07

═ndex de dependŔncia (%)

56,09

54,68

54,81

53,95

Naixcuts a la CV (persones)

1.165    

83.513    

1.117.490    

3.345.174    

Extrangers (persones)

172    

6.545    

336.902    

664.921    

Naixcuts a la CV (%)

74,49

76,74

60,77

67,39

Extrangers (%)

11    

6,01

18,32

13,40

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.705    

111.215    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,67

17,80