banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Teulada

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.498,87

1.291,78

946,21

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.533,49

1.369,67

934,16

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

350,66

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

53,70

41,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

82,41

65,75

54,31

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,17

0,79

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

72.213,54

46.460,74

46.162,96

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

1.308    

15.888    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

2,52

3,37

7,44

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

22,48

17,88

13,30

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

33,72

33,13

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

41,28

41,67

39,84

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

1,22

1,10

1,44

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

2,22

1,79

2,17

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

9,86

7,40

6,52

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

18,35

15,99

15,56

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

4,36

5,44

6,47

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

5,28

6,06

7,67

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.224    

75.802    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

859,95

10.741,21

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.173,54

63.294    

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

26,67

14,17

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

67,42

83,50

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

61,49

80,91

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.982,48

61.331,53

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

28,17

6,10

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

38,72

30,18

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

30,05

56,14

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

3,05

7,58

12,08

16,21