banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Sax

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

767,77

760,71

947,82

981,55

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

680,61

718,25

927,08

1.006,60

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

24,24

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

37,95

35,01

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

48,92

47,99

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,70

0,75

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

42.751,40

42.508,28

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

571    

3.479    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

22,59

16,38

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

8,76

11,24

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

68,65

143,49

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

36,25

34,32

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,58

1,32

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

1,93

1,58

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

4,73

4,20

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

9,46

10,43

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

5,08

5,81

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

9,63

7,62

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

6.348    

64.476    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

236,39

1.062,01

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

5.959,24

62.904,26

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

3,72

1,65

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

93,88

97,56

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

85,81

90,87

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

5.447,01

58.590,88

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

13,97

22,42

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

40,53

31,41

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

15,97

26,65

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

29,53

19,53

12,08

16,21