banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Santa Pola

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

32.306    

293.775    

1.858.683    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

1,77

0,84

1,08

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

11    

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

1,74

15,81

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,65

5,87

37,15

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

555,47

601,04

319,55

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

748    

5.035    

48.844    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16,15

16,96

15,69

15,81

De 16 a 29 anys (%)

12,99

14,55

14,16

14,12

De 30 a 64 anys (%)

53,16

51,64

50,43

50,81

Majors de 64 anys (%)

17,70

16,85

19,72

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

51,17

51,09

54,83

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

18.941    

204.932    

1.119.261    

3.347.243    

Extrangers (persones)

5.511    

33.407    

355.454    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

58,63

69,76

60,22

66,89

Extrangers (%)

17,06

11,37

19,12

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

32.325    

287.375    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

9,34

15,08

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

14,62

16,13

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

58,60

55,23

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

17,44

13,56

15,67

17,80