banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Sagra

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2018 (euros/habitant)

858,10

1.284,86

925,60

935,31

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.494,30

1.379,54

932,54

1.015,06

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

350,66

212,14

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

41,16

47,55

39,62

39,67

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

61,32

64,79

53,17

50,80

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

2,38

1    

0,87

0,95

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

42.586,97

45.522,68

45.481,52

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

27    

15.888    

133.124    

344.556    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

562    

75.802    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

25,44

10.741,21

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

521,33

63.294    

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

4,53

14,17

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

92,76

83,50

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

92,71

80,91

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

521,05

61.331,53

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

3,17

6,10

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

30,83

30,18

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

52,84

56,14

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

13,16

7,58

12,08

16,21