banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Polop

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.334,36

1.432,86

1.049,21

1.036,76

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

786,60

1.170,44

919,09

969,25

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

382,95

274,50

134,05

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

27,32

41,25

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,89

62,77

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,66

0,78

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

55.877,70

63.762,93

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

397    

15.659    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

3,78

2,45

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

14,36

13,85

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

81,86

163,64

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

34,26

38,90

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,32

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,75

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

8,61

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

14,97

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

5,91

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

9,03

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.258    

57.867    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

405,65

6.898,73

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.873,02

50.496,54

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

17,97

11,92

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

82,95

87,26

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

84,70

84,25

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.912,58

48.755,21

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,42

3,11

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

26,47

22,73

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

61,89

62,37

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

9,21

11,78

12,08

16,21