banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Pinˇs, el/Pinoso

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

7.966    

169.069    

1.858.683    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

1,54

0,38

1,08

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

4,71

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

0,43

9,10

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,16

3,38

37,15

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

62,98

211,87

319,55

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

202    

2.705    

48.844    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

16,06

15,74

15,69

15,81

De 16 a 29 anys (%)

14,37

14,43

14,16

14,12

De 30 a 64 anys (%)

50,82

50,87

50,43

50,81

Majors de 64 anys (%)

18,75

18,96

19,72

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

53,40

53,14

54,83

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

5.242    

126.800    

1.119.261    

3.347.243    

Extrangers (persones)

1.264    

12.021    

355.454    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

65,80

75    

60,22

66,89

Extrangers (%)

15,87

7,11

19,12

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

7.740    

171.180    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,67

17,80