banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Pego

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.083,46

1.258,31

947,82

982,40

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.109,92

1.283,07

927,08

1.006,25

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

406,99

258,97

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

37,73

41,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

57,18

66,28

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,63

0,79

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

50.974    

47.408,54

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

842    

17.501    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

5,23

3,43

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

26,01

19,22

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

68,76

147,47

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

34,32

31,11

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,07

1,19

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

0,95

1,69

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

4,16

7,46

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

13,66

16,20

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

6,77

5,41

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

7,84

6,43

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

5.285    

75.802    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

481,95

10.741,21

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

5.001,77

63.294    

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

9,12

14,17

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

94,64

83,50

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

86,13

80,91

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

4.551,79

61.331,53

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

13,32

6,10

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

44,15

30,18

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

40,86

56,14

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1,66

7,58

12,08

16,21