banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Pedreguer

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.182,43

1.291,78

946,21

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.026,39

1.369,67

934,16

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

26,25

350,66

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

34,71

41,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

65,25

65,75

54,31

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,03

0,79

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

58.534,43

46.762,90

46.059,22

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

727    

17.501    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

6,74

3,43

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

19,67

19,22

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

73,59

147,47

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

29,99

31,11

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,65

1,19

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

1,93

1,69

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

5,78

7,46

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

19,39

16,20

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

7,15

5,41

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

7,70

6,43

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.958    

75.802    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

320,68

10.741,21

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.530,54

63.294    

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

10,84

14,17

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

85,55

83,50

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

77,17

80,91

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.282,75

61.331,53

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

6,63

6,10

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

43,14

30,18

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

48,84

56,14

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1,39

7,58

12,08

16,21