banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Parcent

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

718,93

1.298,85

920,62

962,73

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.071,50

1.374,43

933,64

1.018,05

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

350,66

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

33,33

41,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

64,97

64,79

53,17

50,80

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,88

0,79

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

26.412,16

45.522,68

45.481,52

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

69    

15.888    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2015 (%)

11,27

3,65

7,66

7,14

Empreses en el sector Construcció - 2015 (%)

28,17

18,50

13,35

12,20

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2015 (%)

33,80

34,28

40,42

39,60

Empreses en el sector Serveis - 2015 (%)

26,76

40,49

38,57

41,06

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.177    

75.802    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

22,22

10.741,21

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.128,66

63.294    

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,89

14,17

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

95,89

83,50

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

90,49

80,91

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.065,06

61.331,53

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

4,02

6,10

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

36,14

30,18

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

56,17

56,14

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

3,67

7,58

12,08

16,21