banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Orba

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2017 (euros/habitant)

837,80

1.272,12

903,98

911,23

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.111,75

1.374,43

933,64

1.018,05

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

423,81

350,66

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

37,44

41,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

74,94

64,79

53,17

50,80

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,77

0,79

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

29.145,40

45.522,68

45.481,52

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

137    

15.888    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2014 (%)

3,17

3,82

7,94

7,42

Empreses en el sector Construcció - 2014 (%)

15,87

18,84

13,71

12,60

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

37,96

33,13

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

48,91

41,67

39,84

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.773    

75.802    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

115,71

10.741,21

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.560,79

63.294    

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

6,53

14,17

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

88,03

83,50

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

83,66

80,91

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.483,33

61.331,53

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,21

6,10

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

38,43

30,18

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

23,30

56,14

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

36,06

7,58

12,08

16,21