banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Nucia, la

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2022 (euros/habitant)

1.703,08

1.643,38

1.099,71

1.097,59

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2021 (euros/habitant)

1.503,47

1.463,57

1.004,22

1.063,58

Deute Viu del municipi - 2021 (euros/habitant)

675,95

239,22

115,25

240,88

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

38,71

41,25

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

53,12

62,77

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,63

0,78

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

87.486,81

63.621,33

46.009,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

1.475    

15.659    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

3,25

2,45

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

16,27

13,85

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

80,47

81,82

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

36,61

38,90

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

1,90

1,32

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

1,15

1,75

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

5,69

8,61

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

18,98

14,97

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

6,24

5,91

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

9,90

9,03

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.136    

57.867    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

887,45

6.898,73

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.527,54

50.496,54

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

41,55

11,92

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

71,51

87,26

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

62,70

84,25

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.339,17

48.755,21

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,86

3,11

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

32,48

22,73

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

49,83

62,37

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

14,83

11,78

12,08

16,21