banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Nucia, la

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.167,07

1.323,42

960,96

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.224,42

1.276,59

931,28

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

769,86

318,01

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

38,71

41,25

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

53,12

62,77

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,63

0,78

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

87.398,59

63.762,93

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

1.401    

15.249    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

3,07

2,52

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

15,20

13,80

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

81,73

163,47

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

38,83

39,92

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,71

1,27

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

1,36

1,68

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

5,64

8,49

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

17,70

14,45

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

7    

5,90

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

9,49

8,71

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.136    

57.867    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

887,45

6.898,73

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.527,54

50.496,54

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

41,55

11,92

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

71,51

87,26

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

62,70

84,25

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.339,17

48.755,21

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,86

3,11

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

32,48

22,73

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

49,83

62,37

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

14,83

11,78

12,08

16,21