banc de dades municipal

Dades estadístiques | Vivenda | Muro de Alcoy

Dades estadístiques - Vivenda


Transaccions immobiliàries
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total Vivendes - 2017 (núm.)

58    

202    

40.122    

79.132    

Vivenda nova - 2017 (núm.)

3    

11    

5.007    

7.458    

Vivenda de segona ma - 2017 (núm.)

55    

191    

35.115    

71.674    

Preu Bàsic Nacional - 2009/2012 (euros/m2)

758    

758    

758    

758    

Preu màxim VP Règim General - 2009/2012 (euros/m2)

1.212,80

1.212,80

1.697,92

1.819,20

Preu màxim VP Règim Concertat - 2009/2012 (euros/m2)

1.364,40

1.364,40

2.183,04

2.319,48

Preu màxim VP Règim especial - 2009/2012 (euros/m2)

1.137    

1.137    

1.591,80

1.705,50

Preu màxim Vivenda usada - 2009/2012 (euros/m2)

1.212,80

1.212,80

2.183,04

2.304,32

 
Edificació de nova planta
    Municipi Comarca Província Comunitat
Vivendes - 2018 (núm.)

4    

10    

6.504    

8.873    

 
Cens de Vivendes
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total de vivendes familiars - 2011 (núm.)

4.937    

17.316    

1.274.096    

3.147.062    

Vivendes principals - 2011 (núm.)

3.435    

11.282    

738.367    

1.986.896    

Vivendes secundàries - 2011 (núm.)

895    

1.596    

326.705    

655.137    

Vivendes buides - 2011 (núm.)

607    

1.523    

209.024    

505.029    

Total vivendes col.lectives - 2011 (núm.)

1    

3    

229    

617