banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Muro de Alcoy

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

699,90

873,13

1.000,64

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

712,91

984,71

931,07

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

0    

30,66

134,05

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

31,94

40,49

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,68

56,93

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,78

0,82

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

37.428,25

34.771,22

46.009,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

830    

2.287    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

16,39

13,47

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

16,63

11,28

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

66,99

58,46

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

33,61

31,66

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

0,96

0,70

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

1,69

1,62

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

5,06

4,07

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

12,41

9,97

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

4,46

3,50

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

8,80

6,34

8,61

9,39

Nombre d'empreses superior a la mitjana del seu estrat poblacional - 2016 (--)

-

     
 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.024    

37.777    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

393,76

995,40

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.720,03

36.848,14

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

13,02

2,63

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

89,95

97,54

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

78,75

91,16

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.381,46

34.439,35

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,69

4,89

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

54,87

36,83

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

33,30

49,78

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

6,14

8,49

12,08

16,21