banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Mutxamel

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

25.352    

487.113    

1.858.683    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

1,37

1,08

1,08

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

5,20

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

1,36

26,21

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,51

26,21

37,15

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

532,05

723,18

319,55

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

301    

17.509    

48.844    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

18,11

16,16

15,69

15,81

De 16 a 29 anys (%)

14,66

14,52

14,16

14,12

De 30 a 64 anys (%)

52,73

51,08

50,43

50,81

Majors de 64 anys (%)

14,50

18,24

19,72

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

48,38

52,44

54,83

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

16.439    

289.404    

1.119.261    

3.347.243    

Extrangers (persones)

2.896    

62.269    

355.454    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

64,84

59,41

60,22

66,89

Extrangers (%)

11,42

12,78

19,12

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

23.080    

471.145    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

10,25

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

11,54

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

58,27

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

19,94

--

15,67

17,80