banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Mutxamel

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

718,14

793,35

946,21

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

664,99

830,06

934,16

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0,22

72,26

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

43    

42,31

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

50,97

48,39

54,31

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,34

0,72

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

69.088,99

49.877,57

46.162,96

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

1.663    

35.033    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

3,85

3,62

7,44

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

11,30

11,27

13,30

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

39,33

37,54

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

45,52

47,33

39,84

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

1,86

2    

1,44

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

2,47

2,53

2,17

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

6,55

6,19

6,52

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

16,78

19,18

15,56

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

8,78

8,86

6,47

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

9,08

8,10

7,67

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

4.765    

67.357    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

1.110,50

8.359,13

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.431,33

57.501,21

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

23,31

12,41

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

72,01

85,37

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

59,78

76,68

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.848,74

51.650,48

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

42,90

15,16

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

19,94

16,14

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

35,47

56,12

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1,69

12,58

12,08

16,21