banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Monòver/Monóvar

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

804,91

824,66

946,21

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

768,98

820,27

934,16

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

922,96

244,65

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

43,75

30,38

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

51,39

50,64

54,31

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,70

0,64

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

30.330,75

40.641,32

46.162,96

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

720    

11.516    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

20,83

15,77

7,44

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

8,89

9,91

13,30

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

41,81

42,49

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

28,47

31,83

39,84

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

0,97

0,91

1,44

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

1,67

1,83

2,17

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

4,58

4,50

6,52

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

8,47

11,38

15,56

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

3,89

5,57

6,47

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

8,89

6,74

7,67

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

15.236    

79.799    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

165,27

3.617,58

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

14.959,02

75.081,39

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,08

4,53

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,18

94,09

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

92,57

87,48

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

14.104,29

69.804,31

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

10,10

13,84

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

32,23

30,39

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

52,70

46,84

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

4,97

8,93

12,08

16,21