banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Monforte del Cid

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.001,58

830,31

1.000,64

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

983,35

808,19

931,07

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

615,55

207,19

134,05

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

13,16

30,38

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

50,77

51,35

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,64

0,64

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

47.411,90

40.787,52

46.009,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

536    

11.870    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

11,75

14,73

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

15,49

11,05

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

72,76

74,22

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

40,86

38,95

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

1,49

1,05

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

2,43

1,78

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

2,05

4,94

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

11,19

11,96

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

6,34

6,37

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

8,40

8,05

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

7.949    

79.799    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

1.212,01

3.617,58

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

6.529,94

75.081,39

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

15,25

4,53

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

82,15

94,09

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

84,14

87,48

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

6.688,62

69.804,31

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

8,08

13,84

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

33,11

30,39

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

56,28

46,84

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

2,53

8,93

12,08

16,21