banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Jacarilla

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

678,11

952,63

946,21

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

798,54

878,97

934,16

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

260,10

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

22,01

31,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

59,32

60,61

54,31

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,96

0,67

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

34.726,24

44.192,12

46.059,22

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

194    

25.403    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

12,37

5,65

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

32,47

17,31

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

55,15

153,73

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

28,87

38,18

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

1,02

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

1,63

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

8,17

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

13,12

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

4,56

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

7,33

8,25

9,07

Nombre d'empreses superior a la mitjana del seu estrat poblacional - 2016 (--)

-

     
 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.220    

95.723    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

284,60

9.916,87

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

888,02

81.401,26

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

23,33

10,36

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

72,79

85,04

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

81,05

73,20

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

988,84

70.069,89

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

6,07

23,91

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

70,42

45,77

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

23,48

26,27

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,03

4,05

12,08

16,21